Татар теленнән күнегүләр
тата т кунегулэр.rtf
Текстовый документ 3.3 MB
Максимов "Кыр чәчәкләре"
5кл кыр чэчэклэре.docx
Microsoft Word документ 18.9 KB
еллык тест 6класс
6кл еллык тест.docx
Microsoft Word документ 18.0 KB
7класс тест җөмлә кисәкләре
21021.doc
Microsoft Word документ 100.0 KB
9класс контрольэш
9кл админстр конт.doc
Microsoft Word документ 31.5 KB
синоним, антоним, омоним 5класс татар теле
5кл тест ом,син, ант.docx
Microsoft Word документ 26.4 KB
7класс контроль тест
7кла bcfffg mnn mmnm,,...сс контролҗ тес
Microsoft Word документ 20.0 KB
сүзлек диктанты
диктант.doc
Microsoft Word документ 28.5 KB
7класс татар теле
7ннче класс өчен эш программасы Сафиуллина дреслеге
7кл тат теле.doc
Microsoft Word документ 502.5 KB
татар теленнн бәяләү нормалары
beyeleu_normalari(1).doc.rtf
Текстовый документ 789.7 KB
8 КЛАСС, ТАТАР ТЕЛЕННЭН РАБ ПРОГРАММА
8НЧЕ класс өчен татар теленнән эш программасы.Дәреслек-М.З.Зәкиев
8КЛ ТАТА ТЕЛЕ 12-13.doc
Microsoft Word документ 383.5 KB